programisci

Swego czasu krążyła historia, dowcip o dwóch braciach bliźniakach – lepiej znana pod tytułem: `There must be a Pony somewere`- z których jeden był urodzonym optymistą, drugi pesymistą. Wiele wersji i wariacji powstało w tym temacie, ale podchodząc z przymrużeniem oka można ją ująć następująco…
Continue reading Z optymizmem

Read more

Historia usłyszana przed laty, nieco zmieniona, opowiedziana wiele razy, analizowana godzinami, szczególnie na zajęciach ze studentami. Często pierwszym wnioskiem było stwierdzenie – pij mleko będziesz wielki 🙂 Aczkolwiek po chwili śmiechu, następował ten najważniejszy moment, moment refleksji. Historia, która nie jednej osobie dała do myślenia.

Continue reading Uwolnij potencjał – zrzuć krowę z urwiska

Read more