informatyka

Swego czasu krążyła historia, dowcip o dwóch braciach bliźniakach – lepiej znana pod tytułem: `There must be a Pony somewere`- z których jeden był urodzonym optymistą, drugi pesymistą. Wiele wersji i wariacji powstało w tym temacie, ale podchodząc z przymrużeniem oka można ją ująć następująco…
Continue reading Z optymizmem

Read more